Rejestracja

Polityka prywatności kasyna Vavada

1. Wprowadzenie

1.1. Użytkownicy (dalej nazywani „Graczami“) odwiedzający serwis internetowy vavada.com (dalej nazywany „Serwisem“) i/lub korzystający z którejkolwiek z jego części, a także posiadający konto w Serwisie, zgadzają się przestrzegać: zasad i warunków Serwisu, Polityki prywatności Serwisu, zasad każdej gry, wszystkich zasad i warunków umieszczania oraz dystrybucji reklam w Serwisie oraz wszystkich zasad i warunków ofert specjalnych, a także bonusów w Serwisie niezależnie od momentu ich dostępności. Wymienione powyżej zasady i regulacje są dalej nazywane „Warunkami użytkowania“. Prosimy każdego Gracza o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed ich akceptacją. Jeśli Gracz nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie powinien zakładać konta ani korzystać z Serwisu. Gracz uzyskuje dostęp do Serwisu i korzysta z niej pod warunkiem, że w pełni akceptuje powyższe warunki i będzie ich przestrzegać. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zasady i warunki ogólne

2. Strony Umowy

2.1. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie są dostarczane przez dostawcę usług dla Serwisu: Moracon Ltd. Strovolou, 213 3062, Nicosia Cyprus Registered Number: HE 595367. Fragmenty Warunków użytkowania zawierające zaimek „my“ (oraz inne formy zaimków wynikające z „my“) lub słowo „Firma“ nie dotyczą wyżej wymienionej firmy, z którą Gracz zawiera umowę.

3. Zmiany w Warunkach użytkowania

3.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji dowolnej części Warunków użytkowania z wielu powodów, w tym z powodów komercyjnych, prawnych (w celu dostosowania się do nowych przepisów prawa i/lub regulacji) lub z powodów związanych z obsługą klienta. Aktualizacje Warunków użytkowania, jak również daty ich wejścia w życie, są dostępne w Serwisie. Powiadomimy Gracza o zmianach, uzupełnieniach lub aktualizacjach Warunków użytkowania poprzez zamieszczenie ich najnowszej wersji bezpośrednio w Serwisie. Tylko Gracz jest odpowiedzialny za zrozumienie wszystkich tych Warunków użytkowania. Zachęcamy Graczy do regularnego sprawdzania tych aktualizacji. Firma ma prawo, bez wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania, do wprowadzania zmian w systemie operacyjnym Serwisu, jak również w warunkach świadczenia usług i w oprogramowaniu. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, Firma ma prawo do wprowadzania zmian w wymaganiach dotyczących dostępu do Serwisu oraz korzystania z jego usług.

3.2. Jeśli Gracz nie zgadza się z powyższymi zmianami, może zaprzestać korzystania z Serwisu i/lub zamknąć swoje konto zgodnie z punktem 17 niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z jakiejkolwiek części Serwisu po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania będzie automatycznie oznaczało akceptację tychże zmian w Warunkach użytkowania, w tym wszelkich uzupełnień, usunięć, zastąpień lub innych zmian w danych identyfikacyjnych Firmy, jak określono w punkcie 2.1 niniejszych Warunków użytkowania, niezależnie od tego, czy Gracz otrzymał i przeczytał odpowiednie powiadomienia dotyczące zmiany Warunków użytkowania.

4. Regulacje prawne

4.1. Jeśli Gracz nie ukończył 18 lat lub nie osiągnął wieku uprawniającego do udziału w grach hazardowych zgodnie z lokalną jurysdykcją obowiązującą Gracza („Wiek uprawniający“), to nie może korzystać z usług Serwisu. Jeśli osoba, która nie osiągnęła Wieku uprawniającego, korzysta z usług Serwisu, to narusza Warunki użytkowania Serwisu. Mamy prawo w każdej chwili zażądać od Gracza potwierdzenia wieku w celu upewnienia się, że z usług świadczonych przez Serwis nie korzystają osoby, które nie osiągnęły Wieku uprawniającego ustanowionego przepisami kraju ich zamieszkania. Firma ma pełnię podstawy prawnych do zamknięcia konta i/lub odmowy świadczenia usług, jeśli nie otrzyma potwierdzenia wieku lub jeśli Firma będzie podejrzewać, że z Serwisu korzysta Gracz poniżej wymaganego wieku.

4.2. W niektórych jurysdykcjach hazard internetowy może być zabroniony prawnie. W takim przypadku Gracz rozumie i akceptuje fakt, że Firma nigdy i w żadnych okolicznościach nie udziela porad prawnych ani nie gwarantuje legalności korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Należy pamiętać, że Firma nie twierdzi, że korzystanie z usług Serwisu jest legalne w świetle prawa i przepisów obowiązujących w jurysdykcji Gracza. Gracz korzysta z Serwisu według wyłącznie własnego osądu i uznania oraz jest odpowiedzialny za określenie, czy korzystanie z usług oferowanych przez Serwis jest zgodne z prawem oraz przepisami obowiązującymi w jurysdykcji Gracza.

4.3. Firma nie zamierza świadczyć Graczowi usług, które są niezgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji Gracza. Gracz niniejszym oświadcza, potwierdza i zgadza się zapewnić, że korzystanie przez niego z usług oferowanych przez Serwis jest zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w jurysdykcji Gracza. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne nielegalne ani nieuprawnione korzystanie z usług Serwisu.

4.4. Ponadto zabrania się zakładania konta w Firmie i/lub dokonywania depozytów, jeśli Gracz mieszka na terytorium: Wielkiej Brytanii, Gruzji, Holandii, Karaibów (na terytoriach wyspiarskich: Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Sint Maarten), Portugalii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki. Firma świadcząca usługi handlowe (vavada.com) nie będzie przetwarzać transakcji dla klientów z obszarów objętych ograniczeniami. Firma ma prawo do zmiany listy jurysdykcji bez wcześniejszego powiadomienia. Z kolei Gracz przyjmuje na siebie zobowiązanie, aby nie zakładać konta ani nie korzystać z niego, jeśli Gracz znajduje się na terytorium jednej z wyżej wymienionych jurysdykcji.

4.5. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za odprowadzanie wszelkich należnych podatków i danin od wszystkich wygranych wypłaconych mu w wyniku korzystania z usług oferowanych przez Serwis. Jeśli wygrane lub straty podlegają opodatkowaniu przez lokalne instytucje podatkowe, ustawodawcze lub inne, to Gracz jest odpowiedzialny za zgłoszenie ich do odpowiednich organów.

5. Zakładanie konta

5.1. Aby korzystać z usług świadczonych przez Serwis, należy założyć konto (dalej nazywane „Kontem osobistym“). W tym celu należy podać swój adres e-mail lub numer telefonu oraz ustalić hasło, które w przyszłości będzie wykorzystywane do logowania się do systemu, a także do dostępu do niektórych danych osobowych (data urodzenia, imię i nazwisko, numer telefonu).

5.2. Rejestrując się w Serwisie, Gracz zobowiązuje się do podania dokładnych, kompletnych i prawdziwych danych osobowych. Gracz ma obowiązek powiadomienia nas o wszelkich zmianach w jego danych osobowych. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować ograniczeniami, odrzuceniem transakcji (dotyczących wygranych, bonusów itp.) i/lub zamknięciem Konta osobistego.

5.3. W celu weryfikacji danych osobowych Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających tożsamość Gracza i/lub zażądania identyfikacji za pomocą wideo. Firma ma prawo zawiesić Konto osobiste Gracza do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów i/lub całkowicie zamknąć Konto osobiste Gracza, jeśli nie dostarczy on Firmie wymaganej dokumentacji.

5.4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub napotkania problemu związanego z rejestracją Konta osobistego bądź aktualizacją danych osobowych, prosimy o kontakt z internetową obsługą klienta lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

5.5. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania Gracz może założyć tylko jedno Konto osobiste w Serwisie. Dozwolone jest tylko jedno Konto na Gracza, adres domowy, adres IP, adres pocztowy, komputer lub inne urządzenie. Wszystkie inne Konta zarejestrowane przez Gracza w Serwisie będą „Kopiami kont“. Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Kopii kont.

5.6. Kasyno nie akceptuje wniosków o zwrot żadnych pieniędzy i/lub początkowych depozytów z Kopii konta do gry, jeśli takie Konto założone zostało z zamiarem otrzymania bonusów i/lub innych ofert promocyjnych od Kasyna bądź wycofania początkowego depozytu wpłaconego przez Gracza. Co więcej, jeśli Kasyno stwierdzi, że Kopia konta do gry została utworzona z zamiarem oszukania Kasyna, to pierwotne depozyty nie zostaną zwrócone Graczowi.

5.7. Rejestrując się w Serwisie, Gracz wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu korespondencji oraz zgadza się na otrzymywanie wiadomości tekstowych, newsletterów wysyłanych drogą e-mail oraz innych form powiadomień promocyjnych. Serwis wykorzystuje informacje o Graczu w celach promocyjnych. Szanujemy prywatność naszych klientów. Gracze, którzy nie chcą otrzymywać materiałów promocyjnych, mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości tekstowych i e-mailowych, kontaktując się z operatorem.

6. Weryfikacja tożsamości i wymagania dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy

6.1. W zamian za przyznane Graczowi prawo do korzystania ze wszystkich usług Serwisu, Gracz potwierdza oświadcza i zgadza się z poniższymi postanowieniami:

6.1.1. Gracz jest prawnym właścicielem wszystkich środków zdeponowanych na Koncie osobistym. Wszystkie informacje podane przez Gracza podczas procesu zakładania Konta i podczas korzystania z usług Serwisu, jak również podane we wszystkich transakcjach wymagających wpłaty pieniędzy, są dokładne, aktualne oraz w pełni zgodne z imieniem i nazwiskiem (imionami i nazwiskami) na kartach kredytowych i/lub debetowych oraz innych rachunkach płatniczych używanych do depozytów i/lub wypłaty środków z Konta osobistego.

6.1.2. Gracz jest w pełni świadomy ryzyka utraty pieniędzy podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis i przyjmuje odpowiedzialność za takie straty. Gracz zgadza się, że korzystanie z usług Serwisu odbywa się wyłącznie według jego oceny i uznania oraz na własne ryzyko. Gracz nie może wnosić żadnych roszczeń wobec Firmy w związku ze swoimi stratami.

6.1.3. Gracz w pełni rozumie procedury operacyjne Serwisu, metody świadczenia usług oraz zasady gier oferowanych przez Serwis. Gracz rozumie, że jest odpowiedzialny za dostarczanie dokładnych informacji o zakładach i grach. Gracz nie będzie podejmował działań, które mogłyby zaszkodzić Serwisowi i jego reputacji.

6.2. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Gracz tym samym upoważnia nas do przeprowadzania, według naszego wyłącznego uznania, okresowych kontroli na żądanie stron trzecich (w tym właściwych władz nadzorujących) i/lub do weryfikacji tożsamości oraz informacji kontaktowych Gracza (proces tej weryfikacji dalej nazywany będzie „Weryfikacją“).

6.3. Podczas takiej weryfikacji Firma może ograniczyć wypłaty z Konta osobistego Gracza.

6.4. Dostarczenie niepełnych, fałszywych, niedokładnych i/lub wprowadzających w błąd informacji jest uznawane za naruszenie Umowy. W takim przypadku, według naszego uznania, zastrzegamy sobie prawo do (oprócz wszelkich innych działań) natychmiastowego usunięcia Konta osobistego i/lub odmówienia Graczowi dalszego korzystania z usług Serwisu i/lub zatrzymania wszystkich środków na Koncie osobistym.

6.5. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować, że Gracz osiągnął Wiek uprawniający, mamy wszelkie podstawy prawne do tego, aby zlikwidować Konto osobiste Gracza w Serwisie. Jeśli odkryjemy, że Gracz nie osiągnął Wieku uprawniającego, a Gracz będzie brał udział w jakiejkolwiek grze, to jego:

6.5.1. Konto osobiste zostanie zlikwidowane.

6.5.2. Wszystkie transakcje dokonane w tym okresie zostaną uznane za nieważne, a wszystkie odpowiednie środki zdeponowane przez Gracza na Koncie osobistym zostaną zwrócone.

6.5.3. Nie będzie możliwy zwrot środków, które nie zostały wpłacone za pośrednictwem Serwisu i/lub strony internetowej dostawcy usług przetwarzania płatności.

6.5.4. Wszystkie zakłady postawione przez Gracza w tym okresie czasu zostaną anulowane i zwrócone.

6.5.5. Ponadto suma wszystkich wygranych zebranych przez Gracza w okresie, w którym nie osiągnął on jeszcze Wieku uprawniającego, zostanie utracona, a Gracz będzie musiał, na nasze żądanie, zwrócić nam środki wypłacone z Konta osobistego Gracza w tym okresie.

6.5.6. Jeśli data urodzenia ustawiona przez Gracza na Koncie osobistym nie będzie prawdziwą datą urodzenia, zwrot wydanych środków nie będzie możliwy.

6.6. Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (ang. PEP od „Politically Exposed Person“). Biorąc pod uwagę czynniki ryzyka, Firma musi podjąć działania w celu zareagowania na każdą próbę gry przez upoważnioną Osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, tj. każdą osobę, która pełni znaczący urząd publiczny z dostępem do środków publicznych lub pozycją wpływu (bądź która zajmowała taką pozycję w dowolnym momencie w ciągu poprzedniego roku). W zakres terminu Osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne wchodzą łatwo identyfikowalni krewni i współpracownicy takich Osób. Musi być stosowane podejście oparte na ryzyku w zależności od wartości i skali gier hazardowych oraz lokalizacji takich klientów.

Chociaż szanujemy i chronimy prywatność naszych klientów, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania analiz z należytą starannością (ang. „due diligence“). W ramach wzmocnionej polityki analiz z należytą starannością wobec klienta nasza polityka Poznaj swojego klienta (ang. KYC od „Know Your Customer“) opiera się na zasadach partnerstwa: jeśli my znamy i rozumiemy naszych klientów, to oni znają i rozumieją nas. W przypadku wzmożonych analiz z należytą starannością wobec klienta klienci mogą zostać poproszeni o dostarczenie następujących dokumentów w celu zachowania zgodności z naszą polityką KYC: kopia paszportu i rachunek za media lub wyciąg z banku. W sytuacji naruszenia polityki KYC Firma zastrzega sobie wyłączne prawo do jednostronnego odrzucenia wniosku dowolnego klienta i/lub zaprzestania dalszego świadczenia usług bez jakiegokolwiek oświadczenia bądź wyjaśnienia dla klienta.

7. Bezpieczeństwo, hasło i nazwa użytkownika

7.1. Nie wolno Graczowi ujawniać (celowo ani przypadkowo) nikomu swojej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli Gracz zapomni danych dotyczących Konta osobistego, może odzyskać hasło, klikając link „Nie pamiętasz hasła?“ znajdujący się pod oknem logowania.

7.2. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieujawnianie hasła do swojego Konta osobistego, jak również za wszelkie działania i transakcje dokonywane na Koncie osobistym. Ponadto Gracz jest odpowiedzialny za wszelkie straty na Koncie osobistym spowodowane działaniami stron trzecich.

7.3. Gracz zobowiązuje się do jak najszybszego powiadomienia Firmy o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, o których się dowiedział i/lub o nieautoryzowanym dostępie do jego Konta osobistego. Gracz zgadza się dostarczyć dowód takiego nieautoryzowanego dostępu na żądanie Firmy. W każdym przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Gracza w wyniku nieautoryzowanego użycia danych osobowych Gracza, takich jak nazwa użytkownika i hasło, przez inne osoby lub w wyniku nieautoryzowanego dostępu do Konta osobistego Gracza – niezależnie od okoliczności, za wiedzą lub bez wiedzy Gracza.

8. Zasady gry i stawianie zakładów w Serwisie

8.1. Obowiązkiem Gracza jest upewnienie się, że wszystkie informacje dotyczące dokonywanej transakcji są poprawne przed złożeniem i potwierdzeniem zakładu podczas gry.

8.2. Dostęp do historii wypłat można uzyskać, klikając link „Prośba o wypłatę“ w Serwisie.

8.3. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia, według własnego uznania w całości lub w części, każdej transakcji żądanej przez Gracza za pośrednictwem Serwisu, jeśli Gracz naruszył Warunki użytkowania. Żadna transakcja nie może być uznana za zaakceptowaną, dopóki Gracz nie otrzyma od nas potwierdzenia pomyślnego zakończenia transakcji. Jeśli Gracz nie otrzymał potwierdzenia, że jego transakcja została zaakceptowana, powinien skontaktować się z naszym zespołem pomocy.

8.4. Gracz może zażądać anulowania zakładu, wysyłając takie żądanie e-mailem do zespołu pomocy Serwisu.

9. Depozyty (wpłaty) i wypłaty z Konta

9.1. Aby móc grać w Serwisie, Gracz musi zdeponować określoną kwotę na swoim Koncie osobistym.

9.2. Gracz gwarantuje Serwisowi, że:

9.2.1. Środki zdeponowane na Koncie osobistym nie pochodzą z żadnej działalności, która jest zabroniona i nielegalna.

9.2.2. Wszelkie środki zdeponowane na Koncie osobistym należą do Gracza i żadna strona trzecia nie może rościć sobie prawa do tych pieniędzy.

9.3. Gracz może zdeponować pieniądze tylko za pomocą rachunków / systemów płatniczych i/lub kart kredytowych zarejestrowanych na nazwisko Gracza, ponieważ Firma nie akceptuje wpłat od stron trzecich (na przykład krewnych, przyjaciół, małżonków i/lub partnerów). Jeśli nasza kontrola bezpieczeństwa wykaże naruszenie tego wymogu, wszystkie wygrane zostaną utracone i zwrócone do nas.

9.4. Jeżeli w celu zapewnienia zwrotu pieniędzy prawowitemu właścicielowi zostanie zażądany przelew bankowy, odbiorca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty i opłaty bankowe.

9.5. Firma nie przyjmuje gotówki do niej przesłanej. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z usług stron trzecich i/lub instytucji finansowych w celu przetwarzania płatności elektronicznych, lecz tylko wtedy, gdy przepisy takich organizacji i/lub instytucji finansowych nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania. Gracz automatycznie wyraża zgodę na przestrzeganie takich przepisów.

9.6. Ze względu na charakter usługi nie będą udzielane zwroty pieniędzy. Gracz zgadza się nie cofać żadnych transakcji dokonanych przez niego, nie żądać zwrotu pieniędzy ani anulowania płatności oraz nie anulować żadnych depozytów dokonanych na swoje Konto osobiste. Gracz zgadza się również pokryć dla Firmy wszelkie niezapłacone koszty, jak również wszelkie wydatki poniesione przez Firmę w procesie otrzymywania środków Gracza.

9.7. W przypadku podejrzanych lub fałszywych płatności, w tym przy użyciu skradzionych bądź zagubionych kart kredytowych i/lub innych nieuczciwych działań (w tym obciążeń zwrotnych i anulowania płatności), mamy prawo zablokować Konto osobiste Gracza, cofnąć wszelkie dokonane wypłaty lub unieważnić wygrane. Mamy prawo do zgłaszania wszelkich oszustw lub nielegalnych działań odpowiednim władzom i/lub organom ścigania (także biurom informacji kredytowej). Możemy skorzystać z usług firm windykacyjnych w celu odzyskania płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieautoryzowane użycie kart kredytowych (niezależnie od tego, czy karta kredytowa została skradziona, czy nie).

9.8. Firma ma prawo w dowolnym momencie obciążyć każde aktywne saldo Konta osobistego Gracza, aby spłacić kwotę, którą jest on winien Firmie jako dług, wliczając w to anulowane zakłady i obroty bonusami zgodnie z punktem 5.5 („Kopie kont“), punktem 16 („Oszustwa, nadużycia, zmowy i działalność przestępcza“) i punktem 21 („Błędy i pomyłki systemu“).

9.9. Gracz rozumie i zgadza się, że Konto osobiste nie jest rachunkiem bankowym i dlatego nie może być ubezpieczone, gwarantowane ani w inny sposób chronione przez ubezpieczenie za pośrednictwem banku, ubezpieczenie depozytów ani inny podobny system. Od pieniędzy wpłaconych na Konto osobiste nie są naliczane odsetki.

9.10. Gracz zobowiązuje się do zapłaty za usługi zamówione przez niego za pośrednictwem Serwisu, a także, w razie potrzeby, za dodatkowe koszty, w tym między innymi podatki, opłaty itp. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe uiszczanie wszelkich opłat. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności w kwocie wskazanej w Serwisie, a Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty Gracza wymienione powyżej. Płatność można uznać za nieodwołalnie przetworzoną i zakończoną po kliknięciu przycisku „Zapłać“. Klikając przycisk „Zapłać“, Gracz zobowiązuje się, że nie unieważni płatności i nie będzie żądał jej anulowania. Składając zamówienie w Serwisie, Gracz potwierdza, że nie narusza prawa żadnego państwa. Gracz, jako posiadacz karty kredytowej, akceptuje niniejsze Warunki użytkowania i oświadcza, że ma prawo do korzystania z towarów i usług oferowanych w Serwisie. Korzystając z określonych usług w Serwisie, takich jak gry hazardowe, Gracz dostarcza dowód prawny, że osiągnął Wiek uprawniający ustalony przez jurysdykcję Gracza. Korzystając z usług Serwisu, Gracz automatycznie bierze odpowiedzialność prawną za przestrzeganie prawa kraju, w którym te usługi są wykorzystywane, a także przyjmuje do wiadomości, że dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie ani za nielegalne działania i naruszenia. Korzystając z usług Serwisu, Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich płatności przez system płatności. Nie przeprowadzamy zwrotów za już zakupione dobra ani obciążeń zwrotnych. Jeśli Gracz chciałby zrezygnować z korzystania z usługi przy kolejnym zakupie dóbr i/lub usług, powinien skorzystać ze swojego Konta osobistego w Serwisie, aby zrezygnować z tej usługi. System płatności nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za odrzucenie płatności ani niepowodzenia w przetwarzaniu płatności związane z kartą kredytową klienta, ani za niepowodzenia banku wydającego kartę w przetwarzaniu płatności i obciążaniu karty kredytowej Gracza. System płatności nie jest odpowiedzialny za jakość, ilość/liczbę ani koszt dóbr i usług zakupionych przez Gracza w Serwisie przy użyciu karty kredytowej Gracza. Kiedy Gracz płaci za dobra i usługi na jakiejkolwiek stronie Serwisu, jest odpowiedzialny za przestrzeganie Warunków użytkowania tej strony Serwisu. Należy pamiętać, że to Gracz, jako posiadacz karty kredytowej, jest wyłącznie odpowiedzialny za terminową płatność za dobra i usługi zamówione za pośrednictwem Serwisu, jak również za wszelkie dodatkowe koszty/opłaty. System przetwarzania płatności, jako dostawca usług płatniczych, nie jest odpowiedzialny za politykę cenową, ogólne ceny i/lub całkowite kwoty. Jeśli Gracz nie zgadza się z powyższymi warunkami i/lub przestały mu odpowiadać z jakiegokolwiek innego powodu, nie może przystępować do płatności oraz, jeśli to konieczne, musi skontaktować się z administratorem Serwisu lub internetową obsługą klienta.

9.11. Gracz ma prawo do poproszenia o wypłatę z Konta osobistego w dowolnym momencie pod warunkiem, że:

9.11.1. Wszystkie płatności dokonane na Konto osobiste zostały sprawdzone i zweryfikowane jako udane, a żadna z płatności nie została obciążona zwrotem ani cofnięta.

9.11.2. Wszystkie działania weryfikacyjne, o których mowa w punkcie 6, zostały należycie zakończone.

9.12. Składając wniosek o odstąpienie od umowy, Gracz musi wziąć pod uwagę następujące kwestie:

9.12.1. Profil Gracza musi być kompletny i zawierać wszystkie wymagane informacje.

9.12.2. Środki mogą być wypłacone tylko za pomocą tej samej metody, która została użyta do ich wpłaty (depozyt) na Konto osobiste Serwisu.

9.12.3. Wpłaty dokonywane za pomocą karty kredytowej MasterCard będą przetwarzane przy użyciu alternatywnych metod płatności.

9.12.4. Jeśli żądana kwota przekracza 1 000 USD (lub w przypadkach wymagających weryfikacji), Gracz musi dopełnić procedury identyfikacji swojej tożsamości, przesyłając nam kopię lub cyfrowe zdjęcie dokumentu tożsamości (zdjęcie strony dokumentu ze zdjęciem), takiego jak paszport, dowód osobisty lub rachunek za media w celu weryfikacji adresu (z wyjątkiem rachunku za telefon komórkowy). Jeśli Gracz dokonuje depozytu na swoje konto za pomocą karty kredytowej, musi wysłać nam kopię obu stron karty. Pierwsze sześć cyfr i ostatnie cztery cyfry numeru karty muszą być wyraźnie widoczne (jeśli numer karty jest wytłoczony, to przód i tył karty muszą mieć te same cyfry), a kod CVV2 musi być zakryty.

9.12.5. Firma może zatrzymać 10% (co najmniej 0,50 USD) wypłacanej kwoty, jeśli pieniądze przekazane na Konto osobiste Gracza (suma zakładów) są mniejsze niż trzykrotność sumy depozytów. Firma zatrzymuje 20% kwoty żądanej do wypłaty, jeśli środki zostały zdeponowane za pomocą karty kredytowej.

9.12.6. Aktualne limity wypłat w zależności od statusu Gracza:

Status Na dzień (USD) Na tydzień (USD) Na miesiąc (USD)
Nowicjusz 1 000 5 000 10 000
Gracz 1 000 5 000 10 000
Brązowy 1 500 7 000 15 000
Srebrny 2 000 12 000 20 000
Złoty 5 000 20 000 30 000
Platynowy 10 000 50 000 100 000

Limit wypłat kryptowalut wynosi 1 000 000 USD miesięcznie.

9.12.7. Ustalone limity płatności obowiązują w dni powszednie. W weekendy lub święta obowiązuje limit 2 000 USD dziennie. Jeśli wypłata wygranej przekracza 10 000 USD, Firma ma prawo podzielić wypłatę na miesięczne raty względem nadwyżki ponad 10 000 USD. Firma nie płaci odsetek od swoich istniejących zobowiązań. Te warunki nie mają zastosowania do wygranych głównych nagród (ang. „jackpot“) oferowanych w grach w Serwisie.

9.12.8. Gracz z kolei zgadza się na harmonogram wypłat. Wypłaty są realizowane przez całą dobę i zajmują od kilku minut do 24 godzin od momentu poproszenia o wypłatę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu płatności po tym, jak taka prośba została przetworzona przez naszych menedżerów.

9.13. W przypadku przelewania środków za pomocą usług operatora telefonii komórkowej płatność może nastąpić nie wcześniej niż 2–3 tygodnie po wpłynięciu ostatniego depozytu na Konto osobiste ze względu na procedury kontroli przeciw oszustwom.

9.14. Firma może pobrać opłatę w wysokości kosztów poniesionych przez Firmę w związku z wypłatą przez Gracza pieniędzy, które nie zostały wykorzystane na gry.

10. Bonusy pieniężne

10.1. W vavada.com 100% Bonus pierwszego depozytu jest dostępny na stałe dla wszystkich nowych Graczy. Bonus pierwszego depozytu dotyczy tylko pierwszego depozytu Gracza i jest on równy 100% kwoty pierwszego depozytu. Bonusy pieniężne są nagrodami równoważnymi do prawdziwych pieniędzy, które Gracz otrzymuje od Kasyna za darmo i bezinteresownie. Bonusy pieniężne są wykorzystywane wyłącznie wewnątrz Kasyna i mogą być wypłacone po spełnieniu warunków obrotu bonusem x35. Przy żądaniu wypłaty środków każdy nieodebrany Bonus pierwszego depozytu zostaje unieważniony.

10.2. W każdej chwili Gracz może skorzystać z interfejsu samoobsługowego w profilu Gracza, aby aktywować bonus lub go wyłączyć.

10.2.1. Kiedy Gracz aktywuje bonus: – Kwota bonusu jest dodawana do salda bonusowego Gracza i przechowywana oddzielnie od salda gotówkowego. – Kiedy Gracz stawia zakład, jest on odliczany od salda gotówkowego. W przypadku, gdy nie ma wystarczających środków na saldzie gotówkowym, od salda bonusowego odejmuje się kwotę zakładu. – Wszystkie wygrane są dopisywane do salda bonusowego i nie mogą być wypłacone, dopóki nie zostaną spełnione warunki obrotu bonusem. Sam bonus również nie może zostać wypłacony, dopóki nie zostaną spełnione warunki obrotu bonusem. – Po spełnieniu warunków obrotu bonusem kwota środków na saldzie bonusowym Gracza, która jest związana z aktywnym bonusem, jest przenoszona do salda gotówkowego Gracza i może być wypłacona w dowolnym momencie. – Nieodebrane bonusy nie nakładają ograniczeń na wypłatę środków z prawdziwego (gotówkowego) salda. Jednakże, jeśli środki zostaną wypłacone, wszystkie aktywne bonusy na saldzie bonusowym, dla których warunki obrotu bonusem nie zostały spełnione, zostają utracone (unieważnione).

10.2.2. Gracz może anulować bonus w dowolnym momencie. Kiedy bonus zostanie anulowany, środki na jego saldzie zostaną utracone (unieważnione).

10.3. W przypadkach, gdy wygrana powstaje w wyniku zakładu z użyciem środków bonusowych, wypłata wygranej nie może przekroczyć 10-krotności kwoty naliczonego bonusu.

11. Saldo gotówkowe i saldo bonusowe

11.1. Gracz nie może wypłacać środków z salda bonusowego. Kiedy Gracz zdeponuje swoje osobiste środki, zostaną one dodane do „salda gotówkowego“. Gracz może wypłacić dowolną kwotę z salda gotówkowego, ale robiąc to, straci pozostałą kwotę na saldzie bonusowym. Uwaga: Gracz, tworząc żądanie wypłaty, automatycznie traci wszystkie aktywowane bonusy. Nawet jeśli żądanie wypłaty zostanie odrzucone z tego czy innego powodu, poprzedni stan salda nie zostanie przywrócony!

11.2. Gracz musi upewnić się, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi zasady i warunkami związanymi z bonusami.

11.3. Należy pamiętać, że po przyjęciu bonusu w Kasynie i wykorzystaniu go, osiągając za jego pomocą wygrane przekraczające 5 000 USD, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia takich roszczeń do maksymalnie 5 000 USD w dowolnym siedmiodniowym okresie.

11.4. Minimalna kwota depozytu to 50 (słownie: pięćdziesiąt) rubli, 1 (słownie: jedno) euro, 1 (słownie: jeden) dolar, 20 (słownie: dwadzieścia) hrywien, 300 (słownie: trzysta) tenge, 5 (słownie: pięć) reali brazylijskich, 7 (słownie: siedem) lir tureckich lub 20 (słownie: dwadzieścia) peso meksykańskich.

11.5. Minimalna kwota wypłaty to 1 000 (słownie: tysiąc) rubli, 15 (słownie: piętnaście) euro, 15 (słownie: piętnaście) dolarów, 385 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć) hrywien, 5 700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) tenge, 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) reali brazylijskich, 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) lir tureckich lub 300 (słownie: trzysta) peso meksykańskich.

12. Obrót bonusem (ang. „wager“)

12.1. Obrót bonusem to suma stawek zakładów, jaką musi zagrać Gracz, aby móc otrzymać bonus i umożliwić jego późniejszą wypłatę.

12.2. Obrót depozytem to suma stawek zakładów, jaką musi zagrać Gracz, aby umożliwić późniejszą wypłatę środków. W kasynie VAVADA obowiązuje warunek obrotu depozytem x3, czyli łącznie należy postawić 3-krotność depozytu.

13. Zwrot za zakłady (ang. „cashback“)

13.1. Gracz nigdy nie poniesie katastrofalnych strat, grając w kasynie internetowym vavada.com. Nasi Gracze są ubezpieczeni przed dużymi stratami dzięki funkcji zwrotu za zakłady.

13.2. Zwrot za zakłady zapewnia rekompensatę w wysokości 10% kwoty utraconych pieniędzy liczonych od momentu rejestracji. Utracona kwota jest obliczana jako różnica między kwotą zakładów a wygranymi. Jeśli wygrane przekroczą łączną kwotę zakładów, to zwrot nie następuje. Płatność jest dokonywana automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca. Formuła obliczania zwrotu za zakłady: (suma stawek zakładów – suma wygranych) x 10% – wcześniej wypłacony zwrot za zakłady.

13.3. Zwrot za zakłady jest przyznawany Graczowi pod warunkiem, że kwota zakładów przekracza kwotę wygranych za okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy liczony jest od daty naliczenia ostatniego zwrotu za zakłady.

13.4. Gracz może aktywować zwrot za zakłady lub go odrzucić w dowolnym momencie poprzez interfejs samoobsługowy w profilu Gracza. Po aktywacji zwrotu za zakłady jego kwota zostaje dopisana do salda bonusowego, a wszystkie kolejne zakłady są uwzględniane w obrocie bonusem. Można wypłacić zwrot za zakłady, spełniając obrót x5.

13.5. Okres ważności nieaktywowanego zwrotu za zakłady wynosi 14 dni.

14. Darmowe zakręcenia automatów

14.1. W naszym Kasynie każdy nowy Gracz może przy rejestracji otrzymać określoną liczbę darmowych zakręceń automatów. Darmowe zakręcenie automatu to użycie automatu do gry, podczas którego z salda Gracza nie są potrącane żadne pieniądze. Liczba darmowych zakręceń automatów jest ustalana przez administrację Kasyna. Bonus ten przyznawany jest tylko raz, natychmiast po rejestracji nowego Gracza, który nie posiada żadnych innych Kont osobistych w kasynie vavada.com. Darmowe zakręcenia automatów przyznawane są przy minimalnym zakładzie, niezależnie od wybranej przez Gracza waluty. Do otrzymania darmowych zakręceń automatów nie jest konieczne dokonanie depozytu.

14.2. Wygrane otrzymane po wykorzystaniu darmowych zakręceń automatów trafiają na saldo bonusowe Gracza. Aby połączyć to saldo, należy je aktywować w zakładce „Bonusy“. Wygrane z darmowych zakręceń automatów podlegają obowiązkowym warunkom obrotu bonusem. Obrót bonusem x20 jest stosowany do całej kwoty. Obrót bonusem może być spełniony pod warunkiem, że Gracz wykorzysta do tego prawdziwe pieniądze. Proces obrotu jest dostępny dla każdego slotu. Po pełnym spełnieniu warunków obrotu bonusem Gracz może wypłacić pieniądze wygrane dzięki darmowym zakręceniom automatów. Jeśli warunki zostały naruszone lub nie obstawiono wystarczająco dużej kwoty do spełnienia obrotu, bonusy zostaną unieważnione przy wypłacie środków.

15. Status

15.1. Podczas gry w kasynie vavada.com Graczowi przypisywany jest status. Promocje następują automatycznie po osiągnięciu określonej kwoty zakładów w automatach.

Status Kwota zakładów na miesiąc (USD)
Nowicjusz 0
Gracz 15
Brązowy 250
Srebrny 4 000
Złoty 8 000
Platynowy 50 000

15.2. Pierwszego dnia każdego miesiąca vavada.com potwierdza przyznany status. Jeśli kwota zakładów na koniec miesiąca była niewystarczająca do utrzymania już przyznanego statusu, Gracz zostaje zdegradowany.

16. Oszustwa, nadużycia, zmowy i działalność przestępcza

16.1. Poniższe działania są zabronione i stanowią istotne naruszenie Warunków użytkowania:

16.1.1. Ujawnianie informacji stronom trzecim.

16.1.2. Używanie automatycznych graczy („botów“), wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu, korzystanie ze złośliwego oprogramowania, działania nielegalne i nieuczciwe.

16.1.3. Oszustwa, a także wykorzystanie skradzionych lub w inny sposób nielegalnie uzyskanych informacji o karcie kredytowej w celu zdeponowania środków na Koncie osobistym.

16.1.4. Udział w jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym praniu pieniędzy i działalności przestępczej.

16.1.5. Zmowa lub próba zmowy i/lub zamiar zmowy bezpośrednio bądź pośrednio z innymi Graczami podczas gry w Serwisie.

16.1.6. Wykorzystanie specjalnych strategii gry dla nielegalnego zysku lub prania pieniędzy.

16.2. Mamy prawo zawiesić lub unieważnić wszelkie wygrane bądź wypłaty (bonusy, monety itp.) otrzymane od nas, jeśli podejrzewamy, że Gracz używa ich niezgodnie z prawem.

16.3. Firma podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zidentyfikowania uczestników zmowy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez innych Graczy w wyniku zmowy, oszustwa bądź innych nielegalnych działań. Firma działa według własnego uznania w odniesieniu do takich incydentów.

16.4. Jeśli Gracz podejrzewa, że inny Gracz oszukuje lub bierze udział w zmowie, należy natychmiast to zgłosić, kontaktując się z naszym zespołem pomocy lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

16.5. Firma ma prawo odmówić dostępu do Serwisu lub zawiesić Graczowi dostęp do jego Konta osobistego w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli podejrzewać będzie oszustwo Gracza. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu ani refundacji żadnych środków wpłaconych na to Konto osobiste w tym czasie. W takiej sytuacji możemy złożyć raport do odpowiednich organów, a Gracz będzie miał obowiązek współpracować z Firmą w trakcie dochodzenia.

16.6. Graczowi zabrania się wykorzystywania usług i/lub oprogramowania do działań nieuczciwych oraz nielegalnych transakcji (w tym prania pieniędzy) według prawa i przepisów obowiązujących w jurysdykcji Gracza. Firma ma prawo zawiesić lub zablokować Konto osobiste i Kopie kont oraz wycofać środki z sald. W takiej sytuacji Gracz zobowiązuje się do powstrzymania się od wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Firmy.

17. Inne zabronione działania w Serwisie

17.1. Nie wolno używać obraźliwego języka ani grozić w żaden sposób, przeklinać, nękać i obrażać żadnego członka społeczności Serwisu oraz innych Graczy.

17.2. Nie wolno umieszczać w Serwisie treści mogących powodować nieprawidłowe działanie Serwisu, a także podejmować jakichkolwiek działań, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu, w tym, między innymi, wprowadzać i/lub rozpowszechniać złośliwe oprogramowanie oraz wirusy. Spam i masowa wysyłka e-maili wszelkiego rodzaju są zabronione. Ponadto nie wolno ingerować, usuwać ani w żaden sposób zmieniać jakichkolwiek informacji w Serwisie.

17.3. Gracz może korzystać z usług Serwisu wyłącznie dla własnej rozrywki. Nie wolno kopiować informacji z Serwisu ani żadnej jego części bez pisemnej zgody Firmy.

17.4. Gracz zobowiązuje się nie włamywać do Serwisu ani go nie uszkadzać, nie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Serwisu ani w żaden sposób nie próbować obejść zabezpieczeń Serwisu. W przypadku próby obejścia systemu zabezpieczeń lub oprogramowania przez Gracza natychmiast pozbawimy Gracza dostępu do Serwisu i zawiesimy jego Konto osobiste. Mamy prawo zgłosić ten fakt odpowiednim władzom.

17.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione przez Gracza lub strony trzecie podczas korzystania z Serwisu bądź podczas podążania za hiperłączami i pobierania jakichkolwiek materiałów z Serwisu, jeśli do tych strat lub szkód doszło w wyniku wad oprogramowania informatycznego spowodowanych atakami hakerów, wirusami bądź innymi szkodliwymi technologiami.

17.6. Zabronione jest sprzedawanie oraz przekazywanie informacji o Koncie osobistym innym Graczom, jak również celowe ponoszenie strat w celu umożliwienia późniejszego przekazania środków innym Graczom.

18. Czas trwania Umowy i warunki jej rozwiązania

18.1. Gracz może zamknąć swoje Konto osobiste, a także usunąć nazwę użytkownika i hasło poprzez wysłanie stosownego żądania e-mailem na adres: [email protected].

18.2. Gracz pozostaje odpowiedzialny za wszelkie działania na swoim Koncie osobistym od momentu złożenia wniosku o zamknięcie Konta do momentu otrzymania od nas potwierdzenia, że Konto zostało zamknięte i usunięte.

18.3. Firma może pobierać obowiązkowe opłaty do czasu zamknięcia Konta osobistego. Jeśli Konto osobiste zostanie zamknięte, usunięte lub unieważnione, zwrot pieniędzy nie będzie możliwy, a środki, w tym premie, punkty lojalnościowe i inne nagrody, nie będą mogły być zamienione na pieniądze. Dostęp do Konta i dalsze korzystanie z niego stanie się niemożliwe.

18.4. Zgodnie z Warunkami użytkowania żadna ze stron nie ma żadnych zobowiązań wobec drugiej strony po rozwiązaniu Konta osobistego.

18.5. Firma ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta osobistego, nazwy użytkownika i/lub hasła bez uprzedniego powiadomienia, jeśli:

18.5.1. Podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług w ogóle lub tylko dla Gracza.

18.5.2. Konto osobiste Gracza jest w jakiś sposób powiązane z Kontem, które zostało usunięte.

18.5.3. Konto osobiste Gracza jest w jakiś sposób połączone z zablokowanym Kontem. Mamy prawo do zamknięcia Konta osobistego Gracza i zamrożenia środków niezależnie od przyczyny takiego połączenia. W wyjątkowych przypadkach saldo na Koncie osobistym Gracza może zostać zwrócone na wniosek Gracza, lecz po pomniejszeniu salda o kwotę, którą Gracz jest winny Firmie.

18.5.4. Gracz spróbuje włamać się do systemu lub zaangażuje się w zmowę.

18.5.5. Gracz spróbuje ingerować lub manipulować oprogramowaniem w Serwisie.

18.5.6. Gracz używa swojego Konta osobistego do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub uzyskuje dostęp do usług Serwisu, choć Gracza obowiązuje jurysdykcji, która zakazuje hazardu.

18.5.7. Gracz umieszcza w Serwisie obraźliwe lub poniżające wiadomości.

18.6. Firma może zlikwidować lub zawiesić Konto osobiste bez uprzedzenia, jeśli Konto nie było aktywne przez sześć miesięcy bądź dłużej. Wraz z zamknięciem Konta przestają obowiązywać Warunki użytkowania.

18.7. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Konta osobistego Gracza i wypowiedzenia Warunków użytkowania poprzez wysłanie powiadomienia na podany adres e-mail lub adres pocztowy. W przypadku takiego zamknięcia przyjmujemy na siebie obowiązek zwrotu środków znajdujących się na Koncie osobistym, lecz z wyjątkiem przypadków, w których zamkniemy Konto zgodnie z punktami 16 („Oszustwa, nadużycia, zmowy i działalność przestępcza“) lub 24 („Naruszenia Warunków użytkowania“) niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Graczem, środki będą musiały zostać przekazane organowi nadzorującemu lub Firmie.

19. Aktualizacje Serwisu

19.1. Mamy prawo, według własnego uznania i kiedy tak zdecydujemy, zmieniać oraz poprawiać informacje i usługi w Serwisie w celu aktualizacji, a także utrzymania sprawności Serwisu.

20. Stosowanie plików cookie w Serwisie

20.1. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze Gracza za każdym razem, gdy odwiedza on Serwis. Pliki cookie pozwalają Firmie rozpoznać Gracza, gdy powraca do Serwisu. Aby umożliwić działanie Serwisu, Firma używa plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania i usuwania plików cookie można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie związanych z naszym Serwisem może uniemożliwić dostęp do pewnych funkcji Serwisu lub niektórych jego części.

21. Błędy i pomyłki systemu

21.1. Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu jak najszybszego usunięcia wszelkich awarii systemu lub błędów, które wystąpią podczas gry (mowa o awarii w normalnym działaniu logiki gry). Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne awarie oprogramowania ani technologii sprzętowej spowodowane przez sprzęt Gracza lub innych Graczy, jak również za błędy powstałe przez dostawców Internetu.

22. Błędy oprogramowania

22.1. Podczas korzystania z usług Serwisu mogą zaistnieć pewne okoliczności, w których zakład zostanie przyjęty, a wygrana wypłacona, ale stanie się tak przez błąd ze strony Firmy. W takich okolicznościach Firma ma prawo do anulowania lub ograniczenia takich zakładów i wygranych.

22.2. Użycie środków błędnie wpłaconych na saldo gracza w celu zawarcia zakładów lub gry może spowodować anulowanie przez Firmę takich zakładów i/lub wygranych osiągniętych za pomocą tych środków. Jeśli płatności zostały już dokonane za wygrane ze środków otrzymanych przez pomyłkę, wtedy te środki są uważane za przekazane Graczowi na zasadzie zaufania. Gracz musi niezwłocznie zwrócić te środki Firmie na jej żądanie.

22.3. Firma, jak również nasi pośrednicy, pracownicy, partnerzy i dostawcy, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani utraty wygranych, które wystąpią w wyniku błędu ze strony Gracza bądź z naszej strony.

22.4. Dystrybutorzy, licencjobiorcy Firmy, jak również sama Firma oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone, w tym wszyscy pracownicy i menedżerowie, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody ani straty poniesione przez Gracza w związku z niewłaściwym wykorzystaniem informacji przesyłanych za pośrednictwem Internetu lub spowodowanych przechwyceniem takich informacji.

23. Ograniczenie odpowiedzialności Firmy

23.1. Gracz zgadza się, że korzysta z usług Serwisu według własnego uznania i na własne ryzyko, w związku z czym to Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług Serwisu.

23.2. Serwis działa zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani dodatkowych oświadczeń dotyczących Serwisu i/lub świadczonych usług i niniejszym wykluczamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z obowiązującego prawa oraz wszelkie gwarancje dorozumiane.

23.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa, umów, za zaniedbanie obowiązki ani za jakiekolwiek poniesione straty i szkody, w tym utratę danych, dochodów, uszczerbek na reputacji, wizerunku oraz wszelkie szkody, których nie można obecnie przewidzieć. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych stron internetowych, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Serwisu.

24. Naruszenia Warunków użytkowania

24.1. Gracz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie Firmie wszelkich roszczeń, kosztów i innych wydatków poniesionych w związku z naruszeniem Warunków użytkowania.

24.2. Gracz zgadza się w pełni zabezpieczyć Firmę, partnerów i ich firmy, w tym urzędników, menedżerów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami oraz odpowiedzialnością, w tym kosztami prawnymi i innymi wydatkami, powstałymi w wyniku:

24.2.1. Naruszenia przez Gracza Warunków użytkowania.

24.2.2. Naruszenia przez Gracza prawa przez strony trzecie.

24.2.3. Dostępu do Serwisu przez inną osobę przy użyciu danych identyfikacyjnych Gracza (z lub bez zgody Gracza).

24.2.4. Uzyskania jakichkolwiek wygranych zdobytych w ten sposób.

24.3. W przypadku naruszenia przez Gracza Warunków użytkowania Firma ma prawo do:

24.3.1. Żądania zaprzestania działań naruszających Warunki użytkowania poprzez wysłanie do Gracza zawiadomienia (z wykorzystaniem jego danych kontaktowych).

24.3.2. Zlikwidowania Konta osobistego Gracza, aby ograniczyć możliwość grania w gry i stawiania zakładów w Serwisie.

24.3.3. Zablokowania Konta osobistego Gracza z lub bez uprzedniego zawiadomienia.

24.3.4. Zatrzymania wygranych lub bonusów z Konta osobistego Gracza uzyskanych w wyniku istotnego naruszenia Warunków użytkowania.

24.4. W przypadku nieprzestrzegania przez Gracza któregokolwiek punktu Warunków użytkowania zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Konta osobistego Gracza.

25. Prawa własności intelektualnej

25.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim. Zawartość Serwisu jest własnością Firmy lub jest wykorzystywana na podstawie licencji od strony trzeciej. Wszystkie materiały w Serwisie mogą być pobierane wyłącznie na jeden komputer i drukowane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

25.2. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie daje Graczowi żadnych praw własności intelektualnej (do znaków towarowych, know-how, praw autorskich) będących własnością Firmy ani jakiejkolwiek strony trzeciej.

25.3. Jakiekolwiek użycie lub reprodukcja nazwy handlowej, znaków towarowych, logo bądź innych materiałów wyświetlanych w Serwisie jest surowo zabronione.

26. Dane osobowe Gracza

26.1. Firma, korzystając z danych, które gromadzi podczas wizyt Gracza w Serwisie, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Gracza. Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązanie dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe. Firma przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od Gracza, w ścisłej zgodności z polityką prywatności.

26.2. Przekazując dane osobowe Firmie, Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora Serwisu w celach określonych w Warunkach użytkowania, a także w celu spełnienia zobowiązań regulacyjnych lub prawnych.

26.3. Zgodnie z polityką Firmy zabronione jest ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych, a dostęp do danych osobowych mają jedynie pracownicy Firmy w celu świadczenia usług.

26.4. Firma przechowuje kopie wszystkich wiadomości otrzymanych od Gracza, w tym e-maili, aby zapewnić dokładny zapis danych osobowych Gracza.

27. Reklamacje i zawiadomienia

27.1. Jeśli Gracz chce złożyć reklamację dotyczącą usług Serwisu, powinien, tak szybko jak to możliwe, skontaktować się z zespołem pomocy Serwisu, wysyłając e-mail na adres [email protected]. Nasz zespół pomocy rozpatrzy reklamację i skontaktuje się z Graczem w ciągu trzech dni (lub wcześniej, jeśli będzie to możliwe).

27.2. W przypadku jakichkolwiek sporów Gracz automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie zapisów serwera jako dowodów rzeczowych oraz rozstrzygających dla określenia wyniku wszelkich roszczeń i sporów.

27.3. Wyniki wszystkich gier w Serwisie są określane przez generator liczb losowych. Gracz akceptuje wszystkie wyniki gier. W przypadku rozbieżności pomiędzy wynikiem gry na komputerze Gracza a wynikiem na naszym serwerze wynik na naszym serwerze będzie ostateczny i nieodwołalny. W przypadku rozbieżności pomiędzy saldem Konta osobistego wyświetlanym na komputerze Gracza a takimi danymi na serwerze Firmy nasze dane na serwerze uznaje się za prawidłowe i ostateczne.

27.4. Aby złożyć skargę do organów regulacyjnych w Curaçao, należy użyć adresu e-mail [email protected].

28. Klauzula siły wyższej

28.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ani opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Warunków użytkowania, jeśli powodem są zdarzenia pozostające poza naszą rozsądną kontrolą (zdarzenia takie dalej nazywane będą „Siłą wyższą“), które mogą mieć negatywne konsekwencje. Takie zdarzenia mogą obejmować: wojnę, działania Boskie, niepokoje społeczne, awarie sieci danych, strajki, ataki hakerskie i DDOS.

28.2. Po wystąpieniu Siły wyższej praca Firmy zostanie zawieszona do czasu ustania Siły wyższej. W związku z tym Firma zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów realizacji swoich zobowiązań. Jednakże, pomimo wystąpienia Siły wyższej, Firma będzie poszukiwać rozwiązań, które pozwolą jej na wypełnienie swoich zobowiązań oraz, jeśli będzie to możliwe, na zakończenie Siły wyższej.

29. Zrzeczenie się odpowiedzialności prawnej

29.1. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie pociągnąć Gracza do wypełnienia któregokolwiek z zobowiązań Gracza lub gdy nie jesteśmy w stanie skorzystać z ustawowych środków odwoławczych, do których jesteśmy uprawnieni, takie niepowodzenie z naszej strony nie stanowi zrzeczenia się takich praw oraz środków odwoławczych i nie zwalnia Gracza ze ścisłego przestrzegania wszystkich zobowiązań i ich wypełniania.

29.2. Zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek zobowiązania nie będzie prawnie wiążące, jeśli nie zostanie dokonane w sposób oficjalny i dostarczone Graczowi osobiście na piśmie.

30. Klauzula salwatoryjna

30.1. Jeśli którykolwiek z punktów Warunków użytkowania stanie się nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny, to te warunki, punkty lub postanowienia zostaną oddzielone od reszty Warunków użytkowania, chociaż Warunki użytkowania pozostaną w pełnej mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Zgodnie z właściwym prawem Firma ma prawo nie stosować się do części, które stały się nieważne, lub unieważnić je, aby odzwierciedlić naszą pierwotną intencję.

31. Linki

31.1. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Firmę i nie są wyszczególnione w Warunkach użytkowania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania lub brak działań właścicieli tych stron internetowych, za działania sponsorskie i reklamowe prowadzone przez strony trzecie na tych stronach internetowych ani za ich treść. Hiperłącza do stron internetowych stron trzecich podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Gracz używa takich linków na własne ryzyko.

32. Prawo i jurysdykcja

32.1. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Antyli Holenderskich, a Gracz nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji Antyli Holenderskich w rozstrzyganiu sporów (w tym roszczeń wzajemnych i roszczeń o odszkodowanie), które mogą powstać w związku ze stosunkiem prawnym określonym w Warunkach użytkowania lub w jakikolwiek inny sposób przewidziany w Warunkach użytkowania (prawomocność, interpretacja, legalność itp.).

33. Interpretacja

33.1. Oryginalny tekst Warunków użytkowania jest w języku angielskim, a wszelkie interpretacje muszą być oparte na oryginalnym tekście angielskim. Angielska wersja tekstu ma pierwszeństwo przed wszelkimi dokumentami i zawiadomieniami przetłumaczonymi na jakikolwiek inny język.

34. Bezwzględne ograniczenie

34.1. Klienci z Wielkiej Brytanii, Gruzji, Holandii, Karaibów (z terytoriów wyspiarskich: Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Sint Maarten), Portugalii i Stanów Zjednoczonych Ameryki nie mogą korzystać z Serwisu.

34.2. Oprócz punktu 34.1 wszystkie gry NetEnt nie mogą być odtwarzane ani udostępniane na następujących terytoriach: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Kambodża, Ekwador, Gujana, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Kanada, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania.

34.3. Ograniczenia terytorialne dla wybranych marek:

a. Oprócz punktu 34.2 w gry takie jak Guns & Roses, Jimi Hendrix i Motörhead nie można grać ani mieć do nich dostępu w następujących krajach: Australia, Azerbejdżan, Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Tunezja, Turcja i Ukraina.

b. W gry z serii Universal Monsters (Frankenstein, Narzeczona Frankensteina, Drakula, Upiór w Operze, Potwór z Czarnej Laguny i Niewidzialny człowiek) MOŻNA grać TYLKO w następujących krajach: Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Peru, Polska, Rosja, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina i Węgry.

35. Dodatkowe warunki

35.1. Ze względu na stale rozwijające się i zmieniające przepisy o zapobieganiu działalności przestępczej i praniu pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu, nasza Firma ściśle przestrzega wytycznych i procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Klienci Firmy muszą przejść analizy z należytą starannością i podlegają rozliczeniu.

35.2. Konta anonimowe lub „nominalne“ nie są dozwolone. Wszelkie istniejące Konta anonimowe lub Konta uznawane za pseudonim (pseudonim literacki) bądź Konta o niespójnej lub niewłaściwej tożsamości muszą przy pierwszej okazji przejść analizy z należytą starannością w celu ustalenia tożsamości i dobrej wiary posiadacza Konta.

35.3. Internetowe gry hazardowe mogą być nielegalne w jurysdykcji Gracza – w takim przypadku Gracz nie jest upoważniony do korzystania z karty płatniczej w celu realizacji transakcji.

35.4. Posiadacz karty musi znać przepisy dotyczące hazardu internetowego obowiązujące w jego kraju zamieszkania.

35.5. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie przez osoby niepełnoletnie jest zabronione.

35.6. Adres e-mail do składania reklamacji do licencjodawcy: [email protected].

35.7. Firma Moracon Ltd. (dalej nazywana „Pośrednikiem“) jest dostawcą usług przetwarzania płatności. Umowa operacyjna stanowi, że Pośrednik będzie pomagał w rozwoju i promocji usługi zgodnie z Licencją na urządzanie zakładów wzajemnych w Internecie (ang. „Online Betting Gaming License“) nr 8048/JAZ2017-035 za pośrednictwem Serwisu https://vavada.com.